آشپزخانه

اتاق پذیرایی

اتاق خواب

اتاق کودک

اتاق و دفتر کار

اتاق نشیمن

سرویس بهداشتی و حمام